Phiếu kết quả thử nghiệm Candy Matte Cream

By Tin tức
Giấy xét nghiệm Candy Pop

Son kem lì Candy Matte Cream của Candy Pop không chứa các chất độc hại. Theo Phiếu kết quả thử nghiệm do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST3), sản phẩm không phát hiện Chì, Asen, Thủy ngân và Nấm men, nấm mốc.

 

Giấy xét nghiệm Candy Pop

Tagged under: